Links

 

onafhankelijke informatie over 
gezondheid en ziekte

www.thuisarts.nl


wegwijzer van de overheid voor
iedereen die op zoek is naar zorg
of ondersteuning

www.regelhulp.nl


 

ziekenhuizen

Reinier de Graaf Groep, Delft/Voorburg/Naaldwijk
www.rdgg.nl


Sint Franciscus Gasthuis,
Rotterdam
www.sfg.nl


Erasmus Medisch Centrum,
Rotterdam
www.erasmusmc.nl

Medisch Centrum Haaglanden,
Den Haag
www.haaglandenmc.nl


Haga Ziekenhuis, Den Haag
www.hagaziekenhuis.nl 

apotheken

apotheek Vrijenban
www.apotheekvrijenban.nl

diversen

SGZ (voor reizigersadvisering, vaccinaties,
keuringen en studentengezondheidszorg)
www.sgz.nl/home


maatschappelijk werk
www.kwadraad.nl


meldpunt huiselijk geweld
www.veiligthuishaaglanden.nl


psychische hulpverlening
www.ggz-delfland.nl


opvang, zorg en/of begeleiding bij onveilige thuissituaties of dakloosheid
www.perspektief.nl


verslavingszorg
www.brijder.nl


thuiszorg 
www.careyn.nl
 

indicatiestelling voor thuiszorg, opname
verzorgingshuis of verpleeghuis
www.ciz.nl


informatie over de Wet maatschappelijke
ondersteuning van de gemeente Delft
www.delft.nl/wmo


gemeentelijk loket jeugdhulp Delft
www.delft.nl/jeugd&gezin


samenwerkingsverband van sport-, zorg-
en welzijnsorganisaties in Delft
www.delftvoorelkaar.nl

 

 

 

Laatste nieuws

Zomersluiting van 15 juli t/m 2 augustus 2024
Lees meer
Praktijkbezoek: draag masker bij luchtwegklachten
Lees meer
Kwaliteitskeurmerk voor huisartsen
Lees meer

 

Patiënten waarderen ons zo